Uważam Rze o Żołnierzach Przeklętych

urzetusk

Żyj pod rządami czołowej europejskiej partii chadeckiej – walcz z komuną.

Uważam Rze zdaje się dostrzegać wpływy komunistyczne nie tylko w elitach obecnych – chadeckich władz, ale również wśród dzieci mordowanych przez Romualda Rajsa ps. „Bury”, a także innych osobach zamordowanych przez podziemie antykomunistyczne.

W wywiadzie z Tomaszem Sulimą znanym z walki o prawdę w sprawie ludobójstwa popełnionego przez 3 Wileńską Brygadę NZW w okolicach Bielska Podlaskiego padają manipulacyjne pytania mające na celu spodlenie ofiar podziemia.

Zadane zostało na przykład takie pytanie: Skoro widzieli (Białorusini) rewolucję bolszewicką z bliska, to dlaczego tak duża część z nich kolaborowała z Sowietami w czasie II wojny światowej?

Pytanie zakłada na samym wstępie, że współpraca z Sowietami była typowa dla Białorusinów z powodu ich pochodzenia etnicznego. Na podstawie faktów historycznych takich jak istnienie lewicowych i komunistycznych ugrupowań politycznych organizowanych przez Białorusinów wyciąga wniosek, iż nie przychylne traktowanie Białorusinów przez II RP „nie powinno dziwić”. Znowu fakty te są w umyśle redaktora tygodnika powodowane nie-polskim pochodzeniem grupy obywateli Polski.

Redaktor Uważam Rze uznaje, iż nie było nic dziwnego we wrogiej postawie białostockiej Solidarności wobec Białorusinów gdyż „większość z nich poparła Stan Wojenny”. Czyżby nie słyszał o Polakach popierających Stan Wojenny oraz o tym ilu Polaków w dzisiejszych czasach uważa Stan Wojenny za słuszną decyzję pomimo represji jakie ze strony państwa poddano ruch związkowy? Nie wiadomo do końca czy dla redaktora Uważam Rze to nadal są Polacy…

Uznaje również, że popełnianie zbrodni na Białorusinach były „logiczne” gdyż chłopcy „Burego” mogli obawiać się, iż Białorusini doniosą o ich położeniu Sowietom. Czyżby większość donosicieli w tamtych czasach nie stanowili Polacy?

Pomijając fakt, że redaktor Uważam Rze nie wie, iż rzecz działa się po wojnie, a nie w trakcie wojny wykazał się jeszcze jednym bystrym ustaleniem, które cytujemy:

Na bazie sprawy „Burego”, którą pan bardzo mocno promował, powstały takie strony jak Żołnierze Przeklęci, gdzie wymieniane są dziesiątki, setki niewinnych ofiar strasznych polskich faszystów. A de facto na tych listach są w 99 proc. komuniści, kolaboranci, partyzanci sowieccy itp. Nikt się w to za bardzo nie zagłębia i w rezultacie, między innymi dzięki panu, tworzy się obraz, że AK to organizacja zbrodnicza. Przecież to bzdura.

Rafał Otoka-Frąckiewicz twierdzi, że z setek ofiar większość to:

– komuniści, a jak wiadomo komuniści jako ofiary się nie liczą. Jak rozpoznaje komunistów? Raczej nie po adnotacji „członek PPR” lub „partyzant GL” bo nigdy nie uzbierałby u nas nawet 25% ofiar a cóż dopiero mówić o większości.

– kolaboranci, bo jak wiadomo to nie Hubert Jura i Brygada Świętokrzyska współpracowali z Niemcami tylko mordowani przez nich Żydzi, którzy jak dowiadujemy się z książki „Legion” pisanej we współpracy z Leszkiem Żebrowskim ZAWSZE byli komunistami.

– partyzanci sowieccy, których postanowiliśmy w przypadku jednego wydarzenia uwzględnić jako ofiary gdyż wszystko wskazuje na to, iż zostali zamordowani z powodu swojego nie-polskiego pochodzenia i jako jeńcy, a nie podczas bitwy.

Ponadto redaktor nie rozumie, iż sprawa opisywana szczegółowo przez Sulimę i część spraw opisywanych przez nas dotyczą okresu powojennego kiedy to AK już nie istnieje. Sulima odpowiada na to apelem o odcięcie się prawicy od czarnej owcy jaką jest „Bury” co odbierze lewicy argument do atakowania prawicy.

To właśnie my jako pierwsi w Internecie zapoczątkowaliśmy odcinanie się zwolenników AK, którymi jesteśmy od czarnych owiec takich jak „Bury”, „Wołyniak”, „Łupaszka” i inni. Nigdy i nigdzie nie propagowaliśmy bolszewizmu o co jesteśmy oskarżani przy każdej okazji, gdy krytykujemy mordowanie ludzi za komunistyczne poglądy oraz strzelanie bezbronnym ludziom w tył głowy jak miało to miejsce w przypadku żołnierzy radzieckich wracających z Niemiec pod Grabami.

Zwracamy się więc do Uważam Rze o zaprzestanie obrażania Armii Krajowej poprzez celebrowanie jej czarnych owiec jak zbrodniarz z Dubinek „Łupaszka” oraz jej jawnych wrogów jak Narodowe Siły Zbrojne oraz zaprzestania kampanii wyklinania ofiar powojennej partyzantki metodami rodem ze stalinowskiej propagandy.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

%d blogerów lubi to: