O nas

Inicjatywa Żołnierze Przeklęci powstała ze zdrowego odruchu sprzeciwu wobec zbiorowego gloryfikowania zjawiska masowych mordów i innych przestępstw popełnionych podczas tzw. wojny po wojnie przez jedną ze stron konfliktu – partyzantkę antykomunistyczną.

Zdecydowana większość z nas uznaje ówczesną władzę ze grupę interesu budującą w Polsce system totalitarny. Jednak sprzeciwiamy się kreowaniu grup zbrojnych głoszących postulaty nacjonalistyczne i antysemickie za wyłącznych wyrazicieli sprzeciwu wobec władzy.

Upominamy się o cywilne ofiary konfliktu, nie związane z kierownictwem partii ani organami bezpieczeństwa państwa. Piętnujemy przejawy oddawania czci przestępcom wojennym i relatywizowania nacjonalizmu i antysemityzmu za pomocą historii najtragiczniejszego okresu XX-wiecznej Polski praktykowanym przez polityków, urzędników państwowych, prawicowych publicystów czy środowiska neofaszystowskie.

Nasza grupa wyrosła ze grona zainteresowanych historią działaczy antyfaszystowskich, ale z czasem rozrosła się również na osoby o innych poglądach politycznych, sprzeciwiających się omawianemu dyskursowi.

Przede wszystkim stawiamy sobie za cel propagowanie czytelnictwa i zainteresowania historią wśród młodych ludzi. Dostrzegamy bowiem fakt, że w obliczu nowych reform edukacji ograniczającej ilość godzin nie tylko historii, ale także fizyki i chemii przy pozostawieniu 2 godzin tygodniowo lekcji religii od zerówki do matury, mamy do czynienia z celowym i odgórnym ogłupianiem społeczeństwa.

Efektem tego procesu są coraz bardziej naiwne opinie takie jak tezy, iż Powstanie Warszawskie wygrali Powstańcy lub obozy koncentracyjne wyzwolili Polacy. W skrajnych przypadkach słyszymy nawet, że skala pomocy udzielonej Żydom podczas okupacji ze strony polskiej była „zbyt duża”.

Szczególnie zależy nam na tym, aby wspierać każdego kto chce działać w podobny sposób co my.

Myśl! Walcz! Stawiaj opór!

%d blogerów lubi to: