Literatura

Artykuły Naukowe

– Tomasz Biedroń, Konflikt „Ognia” z Armią Krajową w świetle dokumentów 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK, Zeszyty Historyczne WiN-u nr 6: 1995

Czesław Brzoza, Od Miechowa do Coburga : Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych w marszu na zachód Pamięć i Sprawiedliwość 3/1 (5), Warszawa 2004

David Engel, Patterns of a Anti-Jewish Violence in Poland, 1944-1946, “Yad Vashem Studies”, vol. 26, 1998

August Grabski, Antysemicki pogrom jako kolejne polskie powstanie? W: Kwartalnik Historii Żydów nr 2(258), 2016

Paweł Kowalski, Tragedia pod Grabami, Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej nr 7/2001

– Dariusz Libionka, Narodowa Organizacja Wojskowa i Narodowe Siły Zbrojne wobec Żydów pod Kraśnikiem – korekta obrazu, w: Zagłada Żydów. Studia i Materiały R. 2011, nr. 7; Warszawa 2011

Szymon Rudnicki, Mogą żyć, byle nie u nas… Propaganda NSZ wobec Żydów, Więź nr 4/2006

Mariusz Zajączkowski, Spór o Wierzchowiny: Działalność oddziałów Akcji Specjalnej (Pogotowia Akcji Specjalnej) NSZ w powiatach: Chełm, Hrubieszów, Krasnystaw i Lubartów na tle konfliktu polsko-ukraińskiego (sierpień 1944 r. – czerwiec 1945 r.) w: „Pamięć i sprawiedliwość. Pismo Instytutu Pamięci Narodowej” nr. 1(9)2006, Warszawa, 2006

Artykuły Prasowe

– Szoszana Ben-Ami (Rózia Natowicz), Związek Żydów z Nowego Targu i okolic Podhala w Izraelu – list do Gazety Podhalańskiej, 10.03.1991

– Aleksander Czerwiński, Ogień bohater czy…?, Tygodnik Podhlański nr 25, 25.11.1990-01.12.1990

Stanisław Kałamacki, Może ktoś powie prawdę, Przegląd Tygodniowy, 25.02.1998

– Marek Lubaś-Harny, Bandyci czy bohaterowie, Gazeta Krakowska 24.09.2004

– Ryszard Nazarewicz, NSZ a Gestapo w dystrykcie Radomskim. Wspólny cel, w: Polityka nr 46 z 14.11.1992

– Adam Palmirch, Poznajmy całą prawdę o Ogniu, Nasze Strony, 01.04.1995

– Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II wojnie światowej, Trybuna 04.07.1996

Książki

– Alina Cała, Dzieje Żydów w Polsce 1944-68, Warszawa 1997

– Krystyna Kersten, Między wyzwoleniem, a zniewoleniem: Polska 1944-1956, Londyn 1993

– Jerzy S. Łątka, Bohater na nasze czasy? Józef Kuraś, Ogień z Waksmundu – porucznik czasu wojny, Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2007

– Grzegorz Motyka, Rafał Wnuk, Pany i rezuny. Współpraca AK-DSZ-WiN i UPA w latach 1945-1947, Warszawa 1997

– M. i F. Rojkowie, Ocalić od zapomnienia. Szkice z dziejów Bolesławca nad Prosną, Kraków 2007

– Zbigniew Siemaszko, Narodowe Siły Zbrojne, Londyn 1982

– Tomasz Szarota, U progu Zagłady. Zajścia antyżydowskie i pogromy w okupowanej Europie. Warszawa – Paryż – Amsterdam – Antwerpia – Kowno, Warszawa 2000

– Rafał Wnuk, Lubelski Okręg AK. DSZ i WiN 1944-1947, 2000

– Marcin Zaremba, Wielka Trwoga. Polska 1944 – 1947. Ludowa reakcja na kryzys, Kraków 2012

– Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945, Studium Polski Podziemnej – Londyn, Ossolineum 1990

– Wojna po wojnie. Antysowieckie podziemie w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944-1953, Warszawa 2013

Wspomnienia

– Witold Bereś, Krzysztof Burnetko, Marek Edelman. Życie. Po prostu, Warszawa 2008

– Paweł Lew Marek, Na krawędzi życia, Kraków 2006

– Zofia Olszakowska, Mały skrawek wolnej Polski, Warszawa 2007

– Samuel Willenberg, Bunt w Treblince, Warszawa 2004

– Polska Partia Socjalistyczna w latach wojny i okupacji 1939 – 45, Warszawa 1995

%d blogerów lubi to: