Literatura

Artykuły

D. Engel, Patterns of a Anti-Jewish Violence in Poland, 1944-1946, “Yad Vashem Studies”, vol. 26, 1998

August Grabski, Antysemicki pogrom jako kolejne polskie powstanie? W: Kwartalnik Historii Żydów nr 2(258), 2016

Paweł Kowalski, Tragedia pod Grabami, Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej nr 7/2001

– Dariusz Libionka, Narodowa Organizacja Wojskowa i Narodowe Siły Zbrojne wobec Żydów pod Kraśnikiem – korekta obrazu, w: Zagłada Żydów. Studia i Materiały R. 2011, nr. 7; Warszawa 2011

– Ryszard Nazarewicz, NSZ a Gestapo w dystrykcie Radomskim. Wspólny cel, w: Polityka nr 46 z 14.11.1992

– Szymon Rudnicki, Mogą żyć, byle nie u nas… Propaganda NSZ wobec Żydów, Więź nr 4/2006

Książki

– Witold Bereś, Krzysztof Burnetko, Marek Edelman. Życie. Po prostu, Warszawa 2008

– Alina Cała, Dzieje Żydów w Polsce 1944-68, Warszawa 1997

– Krystyna Kersten, Między wyzwoleniem, a zniewoleniem: Polska 1944-1956, Londyn 1993

– Jerzy S. Łątka, Bohater na nasze czasy? Józef Kuraś, Ogień z Waksmundu – porucznik czasu wojny, Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2007

– Paweł Lew Marek, Na krawędzi życia, Kraków 2006

– Grzegorz Motyka, Tak było w Bieszczadach, Warszawa 1999

– G. Motyka, R. Wnuk, „Pany i rezuny. Współpraca AK-DSZ-WiN i UPA w latach 1945-1947”, Warszawa 1997

– Zofia Olszakowska, Maly skrawek wolnej Polski, Warszawa 2007.

– M. i F. Rojkowie, Ocalić od zapomnienia. Szkice z dziejów Bolesławca nad Prosną, Kraków 2007 r.

– Zbigniew Siemaszko, Narodowe Siły Zbrojne, Londyn 1982

– Tomasz Szarota, U progu Zagłady. Zajścia antyżydowskie i pogromy w okupowanej Europie. Warszawa – Paryż – Amsterdam – Antwerpia – Kowno, Warszawa 2000

– L. Tomaszewski, Kronika Wileńska 1941-1945 : z dziejów Polskiego Państwa Podziemnego, Warszawa 1992.

– Samuel Willenberg, Bunt w Treblince, Warszawa 2004

– R. Wnuk, Lubelski Okręg AK. DSZ i WiN 1944-1947, 2000

– M. Zaremba, Wielka Trwoga. Polska 1944 – 1947. Ludowa reakcja na kryzys, Kraków 2012

– Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945, Studium Polski Podziemnej – Londyn, Ossolineum 1990

– Jarosławszczyna i Zasiannia 1031-1947, M.Semczyszyn (red.), Nowy Jork-Paryż-Sydney-Toronto 1986

– Polska Partia Socjalistyczna w latach wojny i okupacji 1939 – 45, Warszawa 1995

– Wojna po wojnie. Antysowieckie podziemie w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944-1953, Warszawa 2013

%d blogerów lubi to: